Her şey dahil sağlık hizmeti

November 13, 2019

Basındayız!
Her şey dahil sağlık hizmeti
Yurt dışındaki hastaların Türkiye’de tedavi edilmelerine yardımcı olan Mest Group, Kanada’da şube açtı. Sağlık turizminde bir çığır açan Mest Group, her şey dahil hizmet veriyor.

MESTGROUPHeadquarter
2 Robert Speck Parkway, Suite 750, Room 20, Mississauga, Ontario, L4Z 1H8
VARIOUS LOCATIONSWhere You Can Find Us?
https://mestgroup.ca/wp-content/uploads/2020/10/img-footer-map.png
OUR COMMUNICATION CHANNELSMest Group Social Media Accounts
You can follow us on the social media accounts below.
MESTGROUPHeadquarter
2 Robert Speck Parkway, Suite 750, Room 20, Mississauga, Ontario, L4Z 1H8
VARIOUS LOCATIONSWhere You Can Find Us?
https://mestgroup.ca/wp-content/uploads/2020/10/img-footer-map.png
OUR COMMUNICATION CHANNELSMest Group Social Media Accounts
You can follow us on the social media accounts below.