Politikamız

Politikamız

MEST GRUP bünyesinde;
Merkezimiz mensuplarının   öncelikle   hedefinin   yasal   düzenlemeler   ile   uyumlu   standartları   karşılayan
insani değerlere saygılı, en üst yaşam standartlarında yurtiçi ve yurt dışı hastalarımıza hizmet vermek ve
sınırsız   hasta  memnuniyeti   odaklı  mükemmeliyetçi   yaklaşımlı,   faaliyette   bulunduğumuz   her   alanda
aşağıdaki ilkeleri gerçekleştirmeyi taahhüt ediyoruz.
– Tedavi ve yaşam kalitesini  en üst düzeyde standartlarda sağlayarak, hastalarımızın beklentisini
eksiksiz karşılayacak seviyeye ulaşmak,
– Faaliyetlerimizde yer alan dış hizmet destek yüklenicileri ve diğer destek unsurları da dahil olmak
üzere  tüm  tarafların  beklentilerini  dikkate  almış  olarak  kalite  yönetim sistemini  uygulamak,  hesap
verebilir olmak, sürekli iyileştirmeyi hedeflemek
– Bütünleşmiş ekip çalışması ile iç iletişimin gereklerini yerine getirmek,
– Çalışanlarımızı;   iç   eğitim  programlarında  kaliteli   hizmeti   hedefleyerek,  her   hastamızın   bireysel
gelişimini iyileştirerek, hedeflenen düzeye getirmek,
– Araştırmalar   yaparak,   hastalarımızın   tedavilerinde   ileri   uygulama   tekniklerini   kullanmak,   hasta
memnuniyeti ve beklentilerini karşılama odaklı farklı ve özgün çalışmalar sunmak,
– Hasta ve yakınlarının göreceği  bir   zararlı  bir  etki  söz konusu olursa;   tehdit  ve  tehlikeyi,  başlangıç
aşamasında kontrol  edip,  sürekli   izleyerek  gerekli   iyileştirmeleri  yaparak  ve  uygulama aşamasında
mümkün olan her türlü hasta hakkını korumayı sağlayacağımızı,
– Hastalarımızın, memnuniyetlerinin sağlanması amacıyla sürekli iyileştirme-geliştirme ve bilinçlendirme
çalışmaları yürütmeyi,
– Tüm   yasal   zorunluluklara   uyumlu   olarak   hastalarımızın;   deontoloji   çerçevesinde   tedavi
protokollerini uygularken,   mutlaka   uyulması   gereken   ahlaki   değer   ve kurallara   uyumlu,   insani
değerlere uygun davranış için gerekleri yerine getirmektir.
MEST GROUPMerkez Ofisimiz
250 University Avenue
Toronto, Ontario
M5H 3E5
Kanada
ÇEŞİTLİ LOKASYONLARIMIZBizi Nerelerde Bulabilirsiniz?
https://mestgroup.ca/wp-content/uploads/2020/10/img-footer-map.png
İLETİŞİM KANALLARIMIZMest Group Sosyal Medya
Aşağıdaki sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
MESTGROUPMerkez Ofisimiz
250 University Avenue Toronto Ontario, M5H 3E5
ÇEŞİTLİ LOKASYONLARIMIZBizi Nerelerde Bulabilirsiniz?
https://mestgroup.ca/wp-content/uploads/2020/10/img-footer-map.png
İLETİŞİM KANALLARIMIZMestGroup Sosyal Medya
Aşağıdaki sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.